Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Купенко Олена Володимирівна

Костенко Андріана УВУПО

Доктор педагогічних наук, професор.

Авторка понад 150 друкованих праць з проблематики дистанційного навчання, активізації пізнавальної діяльності студентів, професійної підготовки, освіти дорослих, соціальної роботи, серед них монографії, наукові статті, навчальні посібники та аналітичні звіти. Має 4 авторські свідоцтва.

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців із соціальної роботи, освіта дорослих, педагогічні системи та педагогічні технології, організація самостійної пізнавальної діяльності, електронні засоби та дистанційні технології навчання, технології соціальної роботи, участь і згуртованість у громадах.

Професійні інтереси:

  • викладання в програмах професійної підготовки в галузі соціальної роботи;
  • тренерська діяльність за тематиками інноваційної педагогічної діяльності та впровадження соціальних інновацій;
  • аналітична діяльність за освітньою та соціальною тематикою.
Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:
Автор: Купенко О.В.