Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Консультування і супервізія в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників

Автор: директорка ЦІПО УМО д.п.н., проф. Сорочан Т.М.

Назва: Флеш-курс “Консультування і супервізія в Центрі професійного розвитку педагогічних працівників”

Анотація: Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 672 було затверджено Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників. Оновлення смислу, методології, змісту, технологій роботи з педагогічними кадрами зумовлене реформуванням освітньої галузі, затребуваністю інноваційних підходів до професійного розвитку педагогів на основі вільного вибору ними закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття освіти дорослих. Це актуалізує такі функції працівників Центрів професійного розвитку, як консультування і супервізія.
Мета флеш-курсу – опанувати нові компетентності консультантів Центру професійного розвитку педагогічних працівників (далі – консультантів), що дозволять виконувати функції консультування і супервізії.
Результати навчання передбачають набуття компетентностей консультування і супервізії як чинників науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників:
– опанування цінностей професійного розвитку педагогічних кадрів та інновацій у цій сфері;
– знання теоретичних основ консультування і супервізії в освіті;
– уміння надавати допомогу і підтримку педагогам у визначенні індивідуальної траєкторії професійного розвитку;
– навички щодо компетентного виконання зазначених функцій;
– рефлексивний аналіз досвіду консультування і супервізії.

Курс розраховано на 6 днів (30 год.). Вартість – 400 грн.

Реєстрація на флеш-курс