Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Акція «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ»

Шановні педагоги, підвищення кваліфікації для вас. Теми актуальні, вебінари проводяться безкоштовно!

Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ»

У час важкого випробування для нашої держави і кожного із нас ми заради майбутнього проводимо підвищення кваліфікації у системі неформальної післядипломної освіти за дистанційною формою навчання. Участь безкоштовна.

Сертифікат відповідно до Ліцензії ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»).

Обирайте та реєструйтеся на вебінари:

1. Технології організації дистанційного та змішаного навчання: формування цифрових компетентностей учителя Нової української школи (д.пед.н, проф. Карташова Л.А., д.пед.н, проф. Бахмат Н.В.) Перейти.

2. Управління закладом освіти в умовах воєнного стану (д.пед.н., проф. Сорочан Т.М.). Перейти.

3. Дидактичні засади професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти в умовах воєнного стану (д.пед.н., проф. Петренко Л.М.). Перейти.

4. Формування ініціативності і підприємливості особистості (к.е.н., доц. Паздрій В.Я.). Перейти.

5. Вивчення освітніх потреб здобувачів освіти в умовах воєнного стану (д. держ. упр., проф., Лукіна Т. О.). Перейти.

6. Самоорганізація. Як ефективно управляти собою в умовах війни (к.п.н., доц. Просіна О.В.). Перейти.

7. Відновлення тілесно-емоційної гармонії засобами арт терапії (к.філ.н., доц. Ілляхова М.В.). Перейти.

8. Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану (д.пед.н., проф.Рябова З. В.). Перейти.

9. Форми і методи навчання учнів в умовах воєнного стану    (ст. викл. Шабала Ю. А.). Перейти.

10. Психологічна допомога особистості в умовах війни (д. психол. н., професор Бондарчук О. І. спільно з Інститутом психології імені Г. С. Костюка, Української асоціацією організаційних психологів та психологів праці та Вищою школою лінгвістичною в Ченстохові, Польща). Перейти.

11. Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою (к.е.н., доц., професор Супрун В.В.). Перейти.

12. Управління людськими ресурсами в системі освіти (д.е.н., проф.Надрага В.І.). Перейти.

13.Емоційно-компетентнісне лідерство керівника в закладі освіти в умовах воєнного стану (д.пед.н., проф.Білик Н.І.). Перейти.

14.Трансформація та організація соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах воєнного стану (к.н. з держ.упр., доц. Козенко Р.В.). Перейти.

15.Сервіси Google як ефективний ресурс організаціі дистанційного навчання в кризових умовах  (к.п.н., доц. Гущина Н.І., к.п.н., доц. Кондратова Л.Г.). Перейти.

16.Дії роботодавця під час воєнного стану (к.п.н., доц. Гончаренко Н. М.). Перейти.

Дату і час проведення вебінарів кожному учаснику буде повідомлено після реєстрації.

Консультації за телефоном +38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)

photo_2022-04-20_10-44-48