Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Рябова Зоя Вікторівна

Завідувач віртуальної кафедри управління освітою, доктор педагогічних наук, професор.

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Член організації ГО «Наукова школа Віктора Олійника», головний редактор Електронного наукового фахового видання «Теорія та методика управління освітою», член редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (фахове видання), член редакційної колегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». «Педагогічна освіта» (видання, що внесено до наукометричних баз), член наукової ради Rocznik polsko-ukraiński (видання, що внесено до наукометричних баз), асоційований редактор електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коло наукових інтересів: 

теорія та методика управління в освіті.

Наукові та професійні інтереси: 

маркетингове управління закладами освіти, моніторинг якості освіти, проектний менеджмент.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.