Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців для харчової та переробної промисловості

Автор: І. В. Тарасюк

Назва: Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців
для харчової та переробної промисловості

Анотація: У спецкурсі викладено можливості використання досвіду підготовки фахівців харчової і переробної промисловості у професійних навчальних закладах західних областей України у другій половині XX – початок ХХІ століття в сучасних умовах модернізації професійної (професійно-технічної) освіти.

Наведено напрями створення педагогічних умов для проведення заходів з вивчення кращого регіонального досвіду з підготовки фахівців конкурентоздатного рівня; співробітництва закладів професійної освіти (ЗП(ПТ)О, коледжів, технікумів) і роботодавців, залучення представників галузевих підприємств до розробки та використання інноваційних програмних освітніх матеріалів відповідно до сучасних вимог регіонального ринку праці тощо.

Спецкурс підготовлений для слухачів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів фахової передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.