Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань

Автор: Паздрій В.Я.

Назва: Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань / Спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти всіх типів

Анотація: Спеціальний курс «Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань» спрямовано на формування умінь щодо створення і реалізації стратегії розвитку закладу освіти в контексті розгортання фінансової, організаційної і кадрової автономії.
Спеціальний курс передбачає використання інтерактивних форм роботи (тренінг, дискусія з використанням медійних засобів навчання, вебінар тощо), та ефективних традиційних форм організації полікультурної освіти (навчальні заняття та самостійна робота).
У змісті курсу висвітлено засади стратегічного розвитку закладу освіти (законодавчі передумови впровадження засад стратегічного менеджменту в закладі освіти, базове розуміння стратегії, її ролі для організації); трансформація економічної моделі функціонування закладу освіти (заклад освіти як економічний суб’єкт, економічна модель закладу освіти, визначення груп клієнтів, продукту/продуктів, ціннісної пропозиції); використання інструментів стратегічного аналізу в діяльності сучасного закладу освіти (особливості коректного використання SWOT-аналізу в освітній сфері, аналіз ключових ресурсів за методом VRIO-аналізу).
Спеціальний курс розроблено для слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів закладів освіти.
Спецкурс розраховано на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.