Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Особливості розвитку професійної компетентності учителів початкової школи в системі методичної роботи

Автор: Раус В.В.

Назва: Особливості розвитку професійної компетентності учителів початкової школи в системі методичної роботи ): спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів початкової школи, методистів, директорів закладів загальної середньої освіти, заступників директорів закладів загальної середньої освіти, керівників методичних об’єднань та керівників освітньої галузі

Анотація:

У спецкурсі розкриваються поняття та складники професійної компетентності учителя початкової школи. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури подаються існуючі погляди щодо ресурсів та етапів розвитку професійної компетентності учителів початкової школи. Особлива увага приділяється управлінським аспектам організації професійного розвитку учителів як на рівні освітніх округів, так і на рівні окремого освітнього закладу. Опановуючи цей спецкурс учителі зможуть побудувати власний план професійного розвитку в залежності від особистісних, регіональних і освітніх особливостей. Для керівників освітньої галузі, методистів спецкурс корисний тим, що він надає можливість вибудувати власну, неповторну, самобутню стратегію розвитку освітньої галузі, яка приведе не лише до успіху, а й допоможе згуртувати колектив навколо однієї мети, де кожен учитель буде відчувати себе неповторною та незамінною родзинкою, яка є складником іміджу та авторитету освітньої галузі регіону.

Спецкурс розрахований на 30 годин

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.