Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора

Автори: д.п.н., проф. Карташова Л.А., ст. викл. Бойченко О.А., ст. викл. Шеремет Т.І.

Анотація: У практико-зорієнтованому курсі на розгляд виносяться технології організації дистанційного навчання в закладах освіти. Здійснюється аналітичний огляд популярних систем управління навчанням (LMS) з виокремленням принципів їх функціонування. Пропонуються критерії їх оцінювання: розглядаються умови формування адаптивних LMS, які відповідають потребам закладу. Виносяться на розгляд характеристики веб-платформ, які призначені для проведення online та offline занять. Навчання спрямовується на підготовку педагогів-тьюторів до дистанційної форми навчання (організація та підтримка навчання на відстані, створення е-бібліотеки, створення електронних освітніх ресурсів тощо).

Спецкурс розраховано на 6 днів (30 год.). Вартість – 400 грн.

Реєстрація на флеш-курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.