Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти

Автори: ректор ДЗВО УМО НАПН України к.п.н. проф. Кириченко М.О., директорка ЦІПО УМО д.п.н., проф. Сорочан Т.М., заст. дир-ки ЦІПО д.п.н., проф. Карташова Л.А., заст. дир-ки ЦІПО к.п.н., доц. Оліфіра Л.М.

Назва: Флеш-курс “Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти”

Анотація: Змістове наповнення практико-зорієнтованого флеш-курсу спрямоване на надання широко спектру знань щодо теоретичних і методичних засад дистанційного навчання в інформаційному суспільстві як чинника виходу із соціокультурної кризи. Окреслені підходи менеджменту дистанційного навчання в закладі освіти включають комплекс дій, процедур і заходів, спрямованих на забезпечення якості процесу і результатів освіти в умовах віддаленості управлінців, педагогів і здобувачів освіти. Цьому сприятиме аналітичний огляд зарубіжного досвіду високорозвинених країн зі сталим розвитком та високими технологіями інформаційно-інноваційного суспільства. Методичні підходи організації дистанційного навчання в закладах освіти логічно доповнюють змістове наповнення навчального курсу. Критичний огляд технологій та принципів дистанційного навчання та надання відповідних практичних рекомендацій сприятиме формуванню методологічної, цифрової та управлінської компетентностей слухачів.

Курс розраховано на 6 днів (30 год.). Вартість – 400 грн.

Реєстрація на флеш-курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.