Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Ляхоцька Лариса Леонідівна

професор кафедри,
кандидат педагогічних наук,
доцент


1.  Модернізація змісту дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти

2. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти

3.  Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній освіті

4.  Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання

5.  Дистанційне навчання та інформаційно-комунікаційні технології в системі відкритої післядипломної освіти (збірник робочих навчальних програм, конспектів занять, спецкурсів)

6. Право на інформаційну діяльність громадянина та політичну науку як джерела формування інтегрованої науки про інформаційно-комунікаційну діяльність в демократичній державі LexInform. Юридичні новини України

7. Імперативи для формування інформаційно-цифрового освітнього простору інституту післядипломної освіти У: Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси та перспективи розвитку Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна

8. Цифрова освіта та наука – це ключ до національної безпеки України

9. Цифровізація науково-методичної роботи викладача закладу освіти. / Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р.

10. Кореляція дидактики і цифрових технологій в освітньому процесі / Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти: зб. наук. праць матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 червня 2020 р., м. Київ, Національний авіаційний університет

11. Організація самостійної роботи здобувачів освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (з досвіду Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну) / Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р.

12. Цифровізація науково-методичної роботи викладача закладу освіти. / Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5-6 травня 2020 р.

13. Науково-дослідна діяльність закладів післядипломної освіти в епоху цифрового суспільства

14. Використання хмарних технологій в науково-методичній роботі закладу післядипломної освіти