Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Гущина Наталія Іванівна

доцент кафедри,
кандидат педагогічних наук


1. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) частина 1

2. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) частина 2

3. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах формальної та неформальної освіти (збірник спецкурсів, 2018 р.)

4. STEM-освіта: професійний розвиток педагога (збірник спецкурсів, 2018 р.)

5. Науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів (стаття, 2018 р.)

6. Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти (підручник, 2020 р.)

7. Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 2020»

8. Збірник матеріалів «STEM – світ інноваційних можливостей. Реалізація програми інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник»

9. Робоча навчальна програма спецкурсу «STEM-школа» (2020 р.)

10. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти»