Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Коврига Олена Сергіївна

доцент кафедри
кандидат наук з державного управління, доцент


1. Формування та реалізація державної політики розвитку вищих навчальних закладів. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. – Дніпро, Україна, 2021. – Т.1. – С.464-465

2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ.

3. Вдосконалення організаційного забезпечення державного управління в сфері освіти і науки. Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди: наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф. / наук. ред. О. М. Спірін, О. А. Острянська. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка,2021.С.54-58.

4. Trade Secret Protection in Ukraine and Germany: Comparative Analysis.Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI). Allied Business Academies 40 Bloomsbury Way Lower Ground Floor London, United Kingdom WC1A2SE. Volume 23, Issue 1, 2020. P. 1 – 10.

5. Концептуальні засади реформування системи освіти і науки. Адаптивне управління: теорія і практика. Електронне фахове видання. Серія Педагогіка. №10 (19), 2020.

6. Взаємодія органів державної влади з громадськістю в системі державного управління України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія “Державне управління” (Категорія Б), Том31(70).№ 2, 2020. – С.109-114.

7. Процес прийняття управлінських рішень у публічному управлінні / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія “Державне управління” – 2019. – Том30(69).-№4.–С.67-72(фахове видання)

8. Специфіка розвитку та функціонування інституту публічних послуг. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія “Державне управління”. – 2019.Том30(69).№3.–С78-82.

9. Розвиток публічного адміністрування як умова вдосконалення функціонування органів влади. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія “Державне управління” Вип.2. / За заг. ред. В.П. Казаріна, В.Г.Горника. – К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018. – Том 29 (68).–№2.–С.14-18.

10. Сучасні тенденції формування державної політики в сфері освіти / О.С. Коврига // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: Серія “Державне управління” Вип.1. / За заг. ред. В.П. Казаріна, В.Г.Горника. – К.: Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2017. – Том 28 (67). – № 2. – С. 26-31.

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!