Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Сорочан Тамара Михайлівна

директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО”УМО” НАПН України
професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України


  1. Scopus and Web of Sciense:
  2. 1. Social and professional designing of tourist destination management in the professional training of future tourismologists

Інші:

  1. 2. Методична робота: підготовка вчителів до реалізації концепції «Нова українська школа»

 

  1. 3. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика

 

  1. 4. Характеристика професіоналізму управлінської діяльності керівників шкіл на засадах компетентнісного підходу

 

  1. 5. Андрагогічні засади післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

  1. 6. Антикризовий менеджмент підвищення кваліфікації

 

  1. 7. Менеджмент закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

 

  1. 8. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія і практика

 

  1. 9. Професійні ролі та функції андрагогів

 

  1. 10. Розвиток професіоналізму керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»

 

  1. 11. Управління школою – діяльність професійна

 

  1. 12. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня

 

  1. 13. Підготовка тренерів для навчання вчителів Нової української школи

 

  1. 14. Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 Педагогічна освіта

 

  1. 15. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice)

 

  1. 16. Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти: збірник спецкурсів: авторський колектив

 

 1. 17. Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології