Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Махновець Юлія Анатоліївна

старший викладач кафедри філософії і освіти дорослих

 1. 1. Методична робота з учителями початкової школи на основі використання інтерактивних технологій In: Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів II-ї Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 28 квітня 2017 р. м. Київ ЦІППО, м. Київ, Україна, стор. 201-203
 2. 2. Професійний розвиток учителів початкової школи у системі роботи методичного об’єднання Теорія та методика управління освітою, 1 (19). стор. 1-14. ISSN 2310-2411
 3. 3. Методична робота з учителями початкової школи як пріоритетний напрям сучасної освіти у контексті проекту «Нова українська школа» In: Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (13-14 жовтня 2017 р.) Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», м. Харків, Україна, стор. 32-34
 4. 4. Методична робота з учителями початкової школи на основі використання проектних технологій In: Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 26 травня 2017 р.) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна, стор. 74-76
 5. 5. Методична компетентність вчителів початкової школи In: ІІ Всеукраїнська науково-методична конференція “Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика”, 28 лютого 2018 року, м. Суми НІКО, м. Суми, Україна, стор. 178-180
 6. 6. Забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій у системі роботи вчителя з батьками першокласників в умовах Нової української школи In: Всеукраїнська науково-практична конференція “Психолого-педагогічне забезпечення громадської підтримки освітніх інновацій”, 1 листопада 2017 року, м. Київ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна, стор. 64-67
 7. 7. Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи Естетика і етика педагогічної дії (18). стор. 172-182. ISSN 2226-4051
 8. 8. Інноваційні форми методичної роботи як основа професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук” ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», м. Київ, Україна, стор. 20-23
 9. 9. Результати професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти Virtus, 31. стор. 107-110. ISSN 2415-3133
 10. 10. Критерії та показники рівня професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти Інноваційна педагогіка, 1 (14). стор. 124-128. ISSN 2663-6085
 11. 11. Методологічні підходи до професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 67 (5)
 12. 12. Педагогічні умови професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти Інноваційна педагогіка (26). стор. 135-139. ISSN 2663-6085
 13. 13. Динаміка професійного розвитку учителів початкової школи у системі методичної роботи закладів загальної середньої освіти Virtus (46). ISSN 2415-3133
 14. 14. Інформаційні технології як засіб професійного розвитку вчителів початкової школи в умовах реформування початкової школи в Україні . Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди : наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Матеріали конф.. ISSN 978-966-485-280-4
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!