Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Організація дистанційного навчання в закладах освіти

Автор: Ляхоцька Л.Л.

Назва: Організація дистанційного навчання в закладах освіти

Анотація: Цифровий ресурс «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» навчального призначення містить робочу навчальну програму спецкурсу, що відповідає освітньо-професійній програмі підвищення кваліфікації керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників з дистанційного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Структура спецкурсу складається з тематичного плану, змісту спецкурсу за темами занять, короткої методичної розробки кожного заняття, запитань і завдань для самостійної роботи здобувачів освіти, комплексу тестових (практичних) завдань для самоконтролю, за допомогою яких перевіряються професійні компетентності здобувачів післядипломної освіти, рекомендованої літератури та наочних матеріалів. Запропоноване видання буде корисним під час організації курсів підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти.

Спецкурс розраховано на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.