Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Ляхоцька Лариса Леонідівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів:

«Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» – Науковий керівник науково-дослідної роботи РК №0117U002382 (2017-2019 рр.).

«Впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти» (2017-2018 рр.). Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи (педагогічний експеримент локального регіонального рівня).

«Теоретичні та методичні основи застосування технологій навчання в системі відкритої післядипломної освіти» РК 0116U004868 (2016-2018 рр.) науково-дослідної лабораторії систем відкритої освіти Українського відкритого університету післядипломної освіти ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти». Науковий керівник (на громадських засадах) науково-дослідної роботи.

Наукові та професійні інтереси:

Автор збірника робочих програм 7 спецкурсів (42 год.) із наочним методичним та технічним супроводом загальним обсягом 3,2 др.арк. для слухачів курсів підвищення кваліфікації з проблем відкритої освіти та дистанційного навчання. В освітньому процесі активно практикує нові форми занять із використанням аудіовізуальних засобів та дистанційних технологій навчання. Активний куратор-тьютор навчальних груп слухачів курсів підвищення кваліфікації в ЦІПО за напрямом Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 0101 «Педагогічна освіта».

Автор навчального посібника Ляхоцька Л. Л. Дистанційна технологія навчання в післядипломній педагогічній освіті: навч. посібник / Л. Л. Ляхоцька; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К.: Міленіум– К., 2018. – 384 с., який нагороджений медаллю на конкурсі наукових розробок у номінації «Інформаційні IT-технології у закладі вищої освіти» в межах XXХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2018».

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: