Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Технології створення навчального відео

Автор: к.п.н., доц. Кондратова Людмила Григорівна

Анотація: Спецкурс «Технології створення навчального відео» присвячений вивченню різновидів навчального відео та технологій створення відео-контенту засобами сучасних веб-сервісів та комп’ютерних програм для подальшого використання в освітньому процесі. Спецкурс орієнтовано на інструментальне та сервісне забезпечення розвитку практичних навичок по створенню відео-контенту для подальшого його використання в процесі викладання мистецтва та інших дисциплін. Спецкурс розраховано для: вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», вчителів музичного та образотворчого мистецтва, викладачів закладів передвищої освіти, викладачів коледжів мистецтв, керівників гуртків мистецького профілю та інших категорій педагогічних працівників.

Мета спецкурсу: розвинути в учасників рівень цифрової та професійної компетентності, допомогти оволодіти технологіями створення навчального відео-контенту,  сформувати навички створення навчального відео засобами сучасних веб-сервісів та комп’ютерних програм для подальшого його використання в освітньому процесу.

Результатом ефективного навчання за програмою є набуття практичних навичок щодо оволодіння технологій створення навчального відео різних типів, а саме: скринкастів, слайд-шоу, роликів, інтерактивних відео та відеоскрайбінгів для їх подальшого використання в освітньому процесі.

Спецкурс розраховано вчителів інтегрованого курсу «Мистецтво», вчителів музичного та образотворчого мистецтва закладів загальної середньої освіти, викладачів закладів передвищої освіти, викладачів коледжів мистецтв, керівників гуртків мистецького профілю та інших категорій педагогічних працівників, які потребують більшої гнучкості та результативності освітнього процесу та прагнуть до дієвих інновацій в умовах реформування освітньої галузі «Мистецтво».

Програма складається з 3 тем, які розраховані на 10 академічних годин кожна та реалізується у дистанційній формі організації освітнього процесу.

Бюджет навчального часу становить 30 годин або 1 кредит ЄКТС (з урахуванням самостійної роботи).

Розробник: доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, кандидат педагогічних наук, доцент, авторка підручників для учнів закладів загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво» Кондратова Людмила Григорівна.

Навчання відбувається у форматі онлайн-занять засобами Google Meet та дистанційного тренінгу з підтримкою куратора-тьютора у віртуальному середовищі Google Classroom, в якому розміщено відеолекції, презентації, практичні завдання та інструкції до їх виконання, інтерактивні вправи, тести тощо. Система Google Classroom та можливості сервісу Google Meet дозволяє організувати ефективний зворотній зв’язок шляхом налаштування системи сповіщень, здачі робіт, отримання приватних консультацій до кожного завдання.

Підготовка до участі: Для комфортного навчання необхідно мати цифровий пристрій (персональний комп’ютер, ноутбук, смартфон) з доступом до мережі Інтернет та з установленим браузером Google Chrome, а також обліковий запис Google, тобто зареєстровану електронну скриньку на gmail (відеоінструкція “Як створити обліковий запис Google?”).

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Тривалість навчання 1 місяць (за потреби доопрацювання додається ще два тижні).

Вартість навчання 350 грн.

Сертифікат видається за результатами навчання (75% виконаних завдань).

Реєстрація на курс