Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Цифрова адженда освіти: цифрові компетентності, цифровий інтелект

Автор: Карташова Любов Андріївна, д. п. н., професор кафедри цифрових технологій

Анотація: Розглядається проблема цифровізації суспільства та вплив цього процесу на розвиток системи освіти. На основі здійснення аналітичного огляду характеристик та особливостей цифровізації суспільства, а також ґрунтуючись на результатах вивчення потреб закладів освіти в оновленні умов організації освітнього процесу, розглядаються такі питання як: тенденції цифрового суспільства, цифрові тренди та виклики для освіти України, «цифрове» робоче місце, гармонізація освітніх тенденцій України з європейськими та світовими науковими ініціативами тощо.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс