Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя

Автор: Москальов М.В.

Назва: Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя

Анотація: В національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Ці завдання пов’язані із запитом суспільства до реформування української освіти і зумовлюють особливі вимоги до особистості педагога, який має виступати зразком особистості для своїх вихованців, демонструючи вищезазначені якості.
Однією з передумов реалізації зазначених завдань є така організація діяльності закладу освіти, яка створює безпечне, комфортне розвивальне освітню середовище для всіх учасників освітнього процесу, в тому числі, педагогічних працівників. Важливим етапом даного процесу є забезпечення успішного входження педагогів в освітню організацію і, як наслідок, формування почуття його суб’єктивного благополуччя.
Саме при входженні педагогічних працівників в освітню організацію актуальним стає ефективна допомога по засвоєнню як нормативно-правових, професійних, так і сприяння розвитку тих особистісних якостей, які є важливими саме для даної освітньої організації.
Це й зумовило розроблення даного спецкурсу, спрямованого на визначення психологічної сутності, показників, механізмів, засобів, методів забезпечення успішного входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинника їхнього суб’єктивного благополуччя.

Москальов М. В. Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя / М. В. Москальов : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. – К., 2019. – 46 с.

Курс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!