Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя

Автор: Москальов М.В.

Назва: Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя

Анотація: В національній доктрині розвитку освіти поставлені завдання щодо формування самостійної та самодостатньої особистості, здатної до професійного розвитку, активної адаптації на сучасному ринку праці та творчої самореалізації. Ці завдання пов’язані із запитом суспільства до реформування української освіти і зумовлюють особливі вимоги до особистості педагога, який має виступати зразком особистості для своїх вихованців, демонструючи вищезазначені якості.
Однією з передумов реалізації зазначених завдань є така організація діяльності закладу освіти, яка створює безпечне, комфортне розвивальне освітню середовище для всіх учасників освітнього процесу, в тому числі, педагогічних працівників. Важливим етапом даного процесу є забезпечення успішного входження педагогів в освітню організацію і, як наслідок, формування почуття його суб’єктивного благополуччя.
Саме при входженні педагогічних працівників в освітню організацію актуальним стає ефективна допомога по засвоєнню як нормативно-правових, професійних, так і сприяння розвитку тих особистісних якостей, які є важливими саме для даної освітньої організації.
Це й зумовило розроблення даного спецкурсу, спрямованого на визначення психологічної сутності, показників, механізмів, засобів, методів забезпечення успішного входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинника їхнього суб’єктивного благополуччя.

Москальов М. В. Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя / М. В. Москальов : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. – К., 2019. – 46 с.

Курс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.