Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Грубі Тамара Валеріївна

Кандидат психологічних наук, доцент, науковий кореспондент лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, голова Київського осередку Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Наукові та професійні інтереси: 

коло наукових інтересів охоплюють питання організаційної психології; професійного вигорання; відданості персоналу організації; перфекціонізму особистості, академічної мобільності викладачів ЗВО.

Автор понад 100 публікацій серед яких 40 наукових статей у зарубіжних виданнях та фахових виданнях України; монографії, двох навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти, методичних рекомендацій.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: