Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Психологія економічної поведінки сучасного фахівця

Автор: І. О. Бондаревська

Назва: Психологія економічної поведінки сучасного фахівця / спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 16 с.

Анотація: Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню проблеми економічної поведінки сучасного фахівця: закономірностям економічної поведінки та прийняттю економічних рішень, феномену довіри в економічних та міжетнічних відносинах, соціальному капіталу та його функціонуванню в різних спільнотах, грошовим патологіям, ролі громадянської активності та психологічного благополуччя фахівців в забезпеченні конструктивної економічної поведінки в період соціальної, економічної та політичної невизначеності, психології корупційної поведінки тощо. Розробка містить навчально-тематичний план, інформаційні матеріали для спецкурсу, вправи на актуалізацію ресурсів особистісного розвитку, психодіагностичні методики вимірювання соціального капіталу, завдання для самостійної роботи й список літератури. Призначено педагогічним кадрам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної освіти, практичним психологам, аспірантам, а також усім, хто цікавиться проблемами економічної поведінки сучасного фахівця.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс