Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення

Бондарчук О. І. Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення. Спецкурс для слухачів дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2018. – 28 с.

Безпека – базова потреба людини, задоволення якої є важливою умовою самореалізації особистості у професійному та особистому житті. Саме тому психологічна безпека всіх учасників освітнього процесу є неодмінною умовою їх психологічного благополуччя і, отже, психологічного здоров’я.

Дана навчально-методична розробка висвітлює сутність, показники психологічно безпечного освітнього середовища, психодіагностичні методи його дослідження та психологічні умови створення.

Особливу увагу приділено негативним проявам психологічно небезпечного середовища (психологічне насилля, булінг, маніпулятивна впливи та ін.), їх розпізнаванню та запобіганню.

Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено керівним та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемами створення психологічно безпечного освітнього середовища, запобігання булінгу і маніпулятивним впливам на особистість. (Спецкурс розраховано на 30 год.)

Реєстрація на курс