Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним

Автор: Балахтар В.В.

Назва: Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним / В. В. Балахтар: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2020. – 66 с.

Анотація: Ви працюєте у сфері соціальної роботи? Прагнете досягти в ній успіху? Тоді цей спецкурс-практикум саме для вас як фахівця гуманітарної діяльності, спрямованої на надання соціальних послуг, гарантування населенню соціальних прав, заснованих на принципах гуманізму, солідарності та соціальної справедливості, забезпечення високого рівня життя, зменшення рівня безробіття, інвалідності, сирітства та ін. Саме тому нагальною потребою сьогодення є професійна діяльність фахівця з соціальної роботи, здатного стати рушійною силою реформаційних змін у суспільстві, якісно і творчо реалізувати професійні функції, опанувати засоби самоорганізації і саморегуляції, саморозвитку й самореалізації себе як професіонала.
Ви дізнаєтесь про сутність і структуру соціальної роботи, її соціально-психологічну специфіку; визначите чинники формування професійної ідентичності фахівця у сфері соціальної роботи; опануєте психодіагностичні методи її дослідження та психологічні умови сприяння її розвитку.
Спецкурс висвітлює складові як соціальної роботи, так і організаційні та правові засади професійної діяльності. Ви маєте можливість розширити професійні знання, опанувати навички самоаналізу, сформувати професійні уміння і навички,професійно важливі якості особистості, усвідомити себе в системі професійного та особистісного становлення у сфері соціальної роботи.
Рекомендовано для працівників освіти і соціальних служб, студентів і викладачів різних форм навчання ЗВО, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи як професійної діяльності.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс