Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Полікультурна освіта викладачів

Автор: Султанова Л.Ю.

Назва: Полікультурна освіта викладачів: спеціальний курс

Анотація: Спеціальний курс «Полікультурна освіта викладачів» спрямовано на підвищення рівня полікультурної компетентності; засвоєння теоретичних знань з питань полікультурної освіти; оволодіння уміннями з організації полікультурної освіти; розвиток комунікації, толерантності, ціннісних орієнтирів та критичного мислення викладача. Спеціальний курс передбачає використання інтерактивних форм роботи (тренінг, Bar Camp, ділова гра, дискусія з використанням медійних засобів навчання, вебінар тощо), та ефективних традиційних форм організації полікультурної освіти (навчальні заняття та самостійна робота).
У змісті курсу висвітлено концептуальні засади функціонування полікультурної освіти в Україні та зарубіжних країнах; обґрунтовано структуру полікультурної компетентності викладачів та охарактеризовано етапи її формування; здійснено прогностичне обґрунтування розвитку полікультурної освіти в Україні.
Спеціальний курс розроблено для слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів закладів освіти.
Спецкурс розраховано на 30 годин).

Реєстрація на курс