Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців

Автор: Т. І. Стойчик

Назва: Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців: спецкурс для керів. та пед. кадрів закладів освіти

Анотація: Спецкурс присвячений проблемі створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців. Розкрито сутність поняття іміджу, як управлінської проблеми та ресурсу для інноваційного розвитку навчального закладу. Проведено етимологічний аналіз поняття «іміджу»; Визначено роль стейкохолдерів у створенні сучасного іміджу закладу освіти.
Описано технологію формування позитивного іміджу у закладах освіти; сутність та аспекти реалізації методики паблік рілейшнз; інструменти та механізми розробки програми автентичності, як провідної складової позитивного іміджу закладу. Обґрунтовано складові самоменеджменту та самопрезентації у формуванні позитивного іміджу; розкрито шляхи реалізація піар-технологій засобами глобальної мережі Інтернет.
Спецкурс підготовлено для самостійного вивчення нового матеріалу, розширення і поглиблення знань, навичок та вмінь. Буде цікавим для керівних та педагогічних кадрів закладів освіти, а також для тих, хто цікавиться даною проблемою.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс