Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців

Автор: Т. І. Стойчик

Назва: Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців: спецкурс для керів. та пед. кадрів закладів освіти

Анотація: Спецкурс присвячений проблемі створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців. Розкрито сутність поняття іміджу, як управлінської проблеми та ресурсу для інноваційного розвитку навчального закладу. Проведено етимологічний аналіз поняття «іміджу»; Визначено роль стейкохолдерів у створенні сучасного іміджу закладу освіти.
Описано технологію формування позитивного іміджу у закладах освіти; сутність та аспекти реалізації методики паблік рілейшнз; інструменти та механізми розробки програми автентичності, як провідної складової позитивного іміджу закладу. Обґрунтовано складові самоменеджменту та самопрезентації у формуванні позитивного іміджу; розкрито шляхи реалізація піар-технологій засобами глобальної мережі Інтернет.
Спецкурс підготовлено для самостійного вивчення нового матеріалу, розширення і поглиблення знань, навичок та вмінь. Буде цікавим для керівних та педагогічних кадрів закладів освіти, а також для тих, хто цікавиться даною проблемою.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.