Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією

Автор: Л.М. Сергеєва

Назва: Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією:
спеціальний курс

Анотація: У спеціальному курсі «Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією» подано можливості використання компонентів методики «НОРМА» на основі наукових розвідок д-ра Роберта Р. Каркгафа (Robert R. Kargghaf), що надає можливості ефективного управління учнівської/студентської аудиторією.

Наведено апробовані інструменти управління аудиторією, що є обов’язковою передумовою ефективного навчання, а саме: системою навичок успішної роботи з учнями/студентами, педагогічними прийомами одного з методів, що представлено абревіатурою «НОРМА», різноманітними видами діяльності, які забезпечуватимуть найоптимальніші умови навчання.

Спецкурс підготовлений для слухачів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів освіти всіх рівнів: закладів середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (коледжі, технікуми) та вищої освіти.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс