Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців

Автор: Петренко Л.М.


Назва: Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців.


Анотація: Спеціальний курс спрямований на ознайомлення слухачів курсів підвищення кваліфікації з основними вимогами суспільства знань і сучасного ринку праці до професійної культури фахівців як системної поліфункціональної якості особистості з високим рівнем професійних знань, умінь і навичок, яка мотивована до постійного розвитку, збереження та примноження культурної пам’яті соціально-професійної групи; пропонується опанувати методи моделювання професійної культури фахівця конкретної професії, добору змісту до кожного її компоненту та проектування процесу її розвитку під час професійної підготовки, проектування впродовж усього життя задля успішної кар’єри.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.