Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача освіти

Автор: Микитюк С.М.

Назва: Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача освіти

Анотація: У спеціальному курсі «Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача освіти» розкривається механізм формування компетентності в аудіюванні здобувача освіти закладів освіти (ЗП(ПТ)О, ЗФПО, ЗВО) з іноземної мови за професійним спрямуванням.
Наведено фактори впливу на формування компетентності в аудіюванні, розглянуто види аудіювання та вимоги до аудіотекстів з ІМ за професійним спрямуванням, подано етапи формування КА, систему вправ і завдань для формування компетентності в аудіюванні, використовуючи автентичні та напівавтентичні тексти. Для контролю засвоєння матеріалу спецкурсу передбачено виконання тестового завдання слухачем.
Спецкурс підготовлений для слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти за професійним спрямуванням.

Матеріали спецкурсу розраховано на 30 годин (1 кредит).

Реєстрація на курс