Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Формування креативності та проактивності педагога

Автор: Кінах Н.В.

Назва: Формування креативності та проактивності педагога

Анотація: У спецкурсі викладено суть та структуру педагогічної
креативності та проактивності, яка сприятиме підвищенню професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників. Запропоновано активні методи та техніки багатоаспектного, інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного підходів, що формують креативність та
творче мислення педагогів в системі їх професійного зростання та розвитку для ефективної реалізації освітнього процесу.

Спецкурс підготовлений для слухачів підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів професійної (професійно-технічної) освіти.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс