Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Вовк Мирослава Петрівна

Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів:

 • теорія і практика розвитку фольклористики в умовах класичних університетів України другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.;
 • персонологія українознавчої, фольклористичної наукової думки в Україні і зарубіжжі;
 • академічна культура у науково-освітньому просторі університетів;
 • формування фахових компетентностей майбутнього вчителя української мови і літератури;
 • фольклоризм української літератури та використання його потенціалу у професійній підготовці вчителя-філолога;
 • розвиток мовнокомунікативної компетентності викладачів-дослідників.

Професійні інтереси:

 • реформаційні і модернізаційні зміни у педагогічній освіті;
 • тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні і зарубіжжі;
 • реформування докторської освіти на основі європейських стандартів;
 • розвиток фольклористики в класичних університетах України і зарубіжних осередках: тенденції, персонологія, перспективи;
 • академічна культура у науково-освітньому просторі університетів;
 • розвиток мовно комунікативної компетентності викладача дослідника, вчителя-філолога;
 • зміст і методичні засади проведення викладацької практики для здобувачів наукового ступеня доктора філософії;
 • запровадження педагогічної інтернатури.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: