Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Сорочан Тамара Михайлівна

Завідувач віртуальної кафедри андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, Виконавчий директор Українського відкритого університету післядипломної освіти.

Коло наукових інтересів: управління закладами освіти,
управління професійним розвитком фахівців,
освіта дорослих, андрагогіка,
післядипломна освіта, підвищення кваліфікації

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: