Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Візуалізація освітнього вмісту: навчаємо цікаво та захопливо. Мова й література

Автор: Скрипник Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Назва: Візуалізація освітнього вмісту: навчаємо цікаво та захопливо. Мова й література

У результаті опанування змістом курсу слухачі оволодіють змістом та структурою інноваційної педагогічної діяльності з відбору, створення та модифікації креолізованих (полімодальних/мультимодальних) навчальних текстів для дев’яти подій навчання; сформують уміння проєктування та експертизи візуального освітнього вмісту для мотивації та розвитку творчого мислення учнів цифрової ери; розвинуть здатність розробляти креолізовані (полімодальні/мультимодальні) навчальні тексти з мови й літератури, оцінювати та забезпечувати їх якість в дистанційному та змішаному навчанні.

Акцент на креолізованих навчальних текстах на сучасному уроці мови й літератури здійснюється задля мотивування школярів до навчання, адже: по-перше, у побудові освіти 4.0 пріоритетним напрямом є High Tech – High Touch (HTHT) – підхід до навчання, спрямований на використання технологій при збереженні особистісно орієнтованого навчання, для якого «хороший» навчальний текст визначає якість такого навчання, бо слугує засобом формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, наділений багатим дидактичним потенціалом (навчання рецепції; розуміння й осмислення; інтерпретації; стимулювання розвитку мовлення); по-друге, навчальний текст в освіті 4.0 забезпечує персоналізоване навчання в поєднанні з високими технологіями; по-третє, такі тексти стають предметом особливої уваги не лише в контексті підручникотворення, а й медіаосвіти.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Для вчителів-дослідників, методичних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Реєстрація на курс