Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Візуалізація освітнього вмісту: навчаємо цікаво та захопливо. Мова й література

Автор: Скрипник Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Назва: Візуалізація освітнього вмісту: навчаємо цікаво та захопливо. Мова й література

У результаті опанування змістом курсу слухачі оволодіють змістом та структурою інноваційної педагогічної діяльності з відбору, створення та модифікації креолізованих (полімодальних/мультимодальних) навчальних текстів для дев’яти подій навчання; сформують уміння проєктування та експертизи візуального освітнього вмісту для мотивації та розвитку творчого мислення учнів цифрової ери; розвинуть здатність розробляти креолізовані (полімодальні/мультимодальні) навчальні тексти з мови й літератури, оцінювати та забезпечувати їх якість в дистанційному та змішаному навчанні.

Акцент на креолізованих навчальних текстах на сучасному уроці мови й літератури здійснюється задля мотивування школярів до навчання, адже: по-перше, у побудові освіти 4.0 пріоритетним напрямом є High Tech – High Touch (HTHT) – підхід до навчання, спрямований на використання технологій при збереженні особистісно орієнтованого навчання, для якого «хороший» навчальний текст визначає якість такого навчання, бо слугує засобом формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції, наділений багатим дидактичним потенціалом (навчання рецепції; розуміння й осмислення; інтерпретації; стимулювання розвитку мовлення); по-друге, навчальний текст в освіті 4.0 забезпечує персоналізоване навчання в поєднанні з високими технологіями; по-третє, такі тексти стають предметом особливої уваги не лише в контексті підручникотворення, а й медіаосвіти.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Для вчителів-дослідників, методичних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Реєстрація на курс
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!