Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз

Автор: Скрипник М.І.

Назва: Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз

Анотація: У спецкурсі здійснено розгляд практичних аспектів підготовки, проведення та аналізу шкільного уроку ХХI ст. Характерною ознакою сучасного етапу розвитку вітчизняної освіти є ціннісно-цільова модернізація. Тому сучасний педагог має не лише методологічно бути підготовлений до впровадження інновацій, а й мати здатність критично аналізувати власні уроки з точки зору актуальності для Нової української школи та освітньої реальності в умовах інформаційної епохи. Шкільні уроки, сценарії яких створює сучасний вчитель, мають не лише відповідати певним типам та видам, а й створювати креативне освітнє середовище для підготовки дітей не до минулого, а до майбутнього, яким є креативність, підприємництво, співпраця. Урок з його класичним визначенням, обґрунтованим Я. Коменським ще у 1632 р., модернізується у добу відкритої освіти. У науково-популярному стилі у трьох розділах нотатника (історичний; модерновий; практичний) разом із читачем пропонуємо віднайти відповідь на запитання: якою має бути організаційна форма навчання у ХХI ст.? Акцентовано увагу на новітніх розробках із когнітології та нейробіології, бо сучасні дослідження людського мозку спонукають педагогів до проєктування уроку на основі нейропсихології навчання. Допомогою для практиків є вміщені до розділів рефлексивні завдання (Помітка для роздумів) та ключові слова (Алфавітник). У спецкурсі також подано корисні поради для проєктування уроку електронної епохи.  

Для педагогів, науковців, організаторів післядипломної педагогічної освіти.

Спецкурс розрахований на 30 годин. 

Реєстрація на курс