Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Педагогіка дитинства

Автор: Скрипник М.І.

Назва: Педагогіка дитинства

Анотація: У спецкурсі здійснено розгляд практичних аспектів реалізації ідей дитиноцентрованої освіти. У формі практичних завдань позиційовано та окреслено проблемні аспекти психолого-педагогічної взаємодії педагога із сучасним школярем. Зорієнтована увагу на дефінітивній характеристиці основних понять «дитина», «дитинство»; розкрито поняття «дитинство» як період онтогенетичного розвитку дитини від народження до підліткового віку; охарактеризовано дитинство в культурі та культура дитинства; визначено концепти виховання сучасного школяра в контексті префігуративної культури (за М. Мід). Значущим аспектом розробленого спецкурсу є моделювання методичного порадника для педагогів та батьків, що ґрунтується на дитиноцентрованій ідеї у сучасному вихованні, а також розроблення системи методичних заходів, які формують готовність педагога до реалізації феноменологічної моделі як діалогу між суб’єктами освітнього процесу. Сучасні психолого-педагогічні проблеми дитинства представлено через численні ситуації, мозаїчність підходів до рішення яких ілюструє множинність істинного результату. Це спонукало до представлення в спецкурсі  таких освітніх ситуацій та  розроблених авторських навчально-творчих завдань із проблеми для самостійної та індивідуальної роботи слухачів.

Спецкурс розраховано на 30 годин.

Спецкурс розроблено для педагогічних кадрів освіти, методистів районних(міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань із позашкільної освіти та роботи з обдарованими дітьми, організаторів системи післядипломної педагогічної освіти.

Реєстрація на курс
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!