Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Педагогіка дитинства

Автор: Скрипник М.І.

Назва: Педагогіка дитинства

Анотація: У спецкурсі здійснено розгляд практичних аспектів реалізації ідей дитиноцентрованої освіти. У формі практичних завдань позиційовано та окреслено проблемні аспекти психолого-педагогічної взаємодії педагога із сучасним школярем. Зорієнтована увагу на дефінітивній характеристиці основних понять «дитина», «дитинство»; розкрито поняття «дитинство» як період онтогенетичного розвитку дитини від народження до підліткового віку; охарактеризовано дитинство в культурі та культура дитинства; визначено концепти виховання сучасного школяра в контексті префігуративної культури (за М. Мід). Значущим аспектом розробленого спецкурсу є моделювання методичного порадника для педагогів та батьків, що ґрунтується на дитиноцентрованій ідеї у сучасному вихованні, а також розроблення системи методичних заходів, які формують готовність педагога до реалізації феноменологічної моделі як діалогу між суб’єктами освітнього процесу. Сучасні психолого-педагогічні проблеми дитинства представлено через численні ситуації, мозаїчність підходів до рішення яких ілюструє множинність істинного результату. Це спонукало до представлення в спецкурсі  таких освітніх ситуацій та  розроблених авторських навчально-творчих завдань із проблеми для самостійної та індивідуальної роботи слухачів.

Спецкурс розраховано на 30 годин.

Спецкурс розроблено для педагогічних кадрів освіти, методистів районних(міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань із позашкільної освіти та роботи з обдарованими дітьми, організаторів системи післядипломної педагогічної освіти.

Реєстрація на курс