Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Автор: Скрипник М. І.

Назва: Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Анотація: Характерною ознакою сучасного етапу розвитку загальноосвітніх навчальних закладів є впровадження інновацій у навчально-виховний процес. Інновації дають змогу усунути гальмівні механізми в розвитку освіти завдяки створенню креативного середовища. Ядром такого середовища є дослідно-експериментальна робота учасників навчально-виховного процесу. У методичних рекомендаціях розкрито технологічні аспекти організації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, показано різницю між перспективним педагогічним досвідом, дослідно-експериментальною та дослідно-пошуковою роботою. Наведено приклад оформлення програми дослідно-експериментальної роботи. Дослідникам також пропонується покроковий алгоритм організації і проведення дослідно-експериментальної роботи у ЗНЗ.

Культурологічний контекст вивчення проблеми ґрунтується  на українськоцентрованому підході, представленим кращими винаходами українців, які змінили світ.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Для вчителів-дослідників, методичних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

М. І. Скрипник Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: робоча навчальна програма до професійно орієнтованого модуля підвищення кваліфікації педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань  01«Освіта» ДЗВО «Університет менеджменту освіти». – К., 2019.

Реєстрація на курс