Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Автор: Скрипник М. І.

Назва: Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Анотація: Характерною ознакою сучасного етапу розвитку загальноосвітніх навчальних закладів є впровадження інновацій у навчально-виховний процес. Інновації дають змогу усунути гальмівні механізми в розвитку освіти завдяки створенню креативного середовища. Ядром такого середовища є дослідно-експериментальна робота учасників навчально-виховного процесу. У методичних рекомендаціях розкрито технологічні аспекти організації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, показано різницю між перспективним педагогічним досвідом, дослідно-експериментальною та дослідно-пошуковою роботою. Наведено приклад оформлення програми дослідно-експериментальної роботи. Дослідникам також пропонується покроковий алгоритм організації і проведення дослідно-експериментальної роботи у ЗНЗ.

Культурологічний контекст вивчення проблеми ґрунтується  на українськоцентрованому підході, представленим кращими винаходами українців, які змінили світ.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Для вчителів-дослідників, методичних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

М. І. Скрипник Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: робоча навчальна програма до професійно орієнтованого модуля підвищення кваліфікації педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань  01«Освіта» ДЗВО «Університет менеджменту освіти». – К., 2019.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.