Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Махновець Юлія Анатоліївна

Старший викладач, експерт з акредитації освітніх програм

Коло наукових та професійних інтересів:

Післядипломна педагогічна освіта, професійний розвиток педагогів у системі методичної роботи ЗЗСО; професійний розвиток учителів Нової української школи; модернізація освіти та впровадження інноваційних  педагогічних технологій, форм і методів роботи у закладах загальної середньої освіти.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: