Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Естетотерапія: людинознавча компетентність сучасного педагога

Автор: Федій О.А.

Назва: Естетотерапія : навчальний посібник / О.А.Федій. – [2-ге вид., перероб. та допов.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 288 с.

Анотація: У спецкурсі представлена оригінальна авторська концепція естетотерапевтичного впливу на особистість, що має проблеми соціалізації. Висвітлені сучасні психолого-педагогічні технології подолання кризових емоційно-стресових станів дитини й надання їй можливості самовираження та творчого вияву. Здійснена спроба теоретико-практичного доведення необхідності й можливості гуманно-ціннісного, індивідуально-духовного ставлення педагога до дитячої особистості.
Курси дисциплін з естетотерапії розроблені у модульній системі викладу навчально-методичного матеріалу.
Друге видання доповнене блоком історико-педагогічного аналізу естетотерапевтичних ідей у філософській та педагогічній літературі, комплексом тематичних індивідуально-творчих завдань, теоретико-методичною інформацією щодо сучасних видів естетотерапії.

Спецкурс розрахований на 30 годин

Реєстрація на курс