Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Бахмат Наталія Валеріївна

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач віртуальної кафедри Нової української школи

дійсний академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України»; член Наукової ради МОН (секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»); член галузевої експертної ради НАЗЯВО (галузь знань 01 Освіта і педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта); головний редактор «Збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України, включеного до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б»; член редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань (Категорія «Б») «Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології”, «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»; член і науковий редактор збірника статей Комратського державного університету (Республіка Молдова)

Наукові та професійні інтереси:

напрями розвитку Нової української школи, підготовка компетентних, конкурентоздатних фахівців у закладах вищої освіти України за інноваційних підходів в умовах інформаційно-освітнього середовища, інші проблеми початкової та вищої освіти України

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.