Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Бахмат Наталія Валеріївна

доктор педагогічних наук, професор,
завідувач віртуальної кафедри Нової української школи

дійсний академік ГО «Національна академія наук вищої освіти України»; член Наукової ради МОН (секція 19 «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту»); член галузевої експертної ради НАЗЯВО (галузь знань 01 Освіта і педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта); головний редактор «Збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України, включеного до Переліку наукових фахових видань України, Категорія «Б»; член редколегій збірників наукових праць, які входять до переліку фахових видань (Категорія «Б») «Збірник наукових праць “Проблеми сучасної психології”, «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»; член і науковий редактор збірника статей Комратського державного університету (Республіка Молдова)

Наукові та професійні інтереси:

напрями розвитку Нової української школи, підготовка компетентних, конкурентоздатних фахівців у закладах вищої освіти України за інноваційних підходів в умовах інформаційно-освітнього середовища, інші проблеми початкової та вищої освіти України

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: