Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти

Автори: ректор ДЗВО УМО НАПН України к.п.н. проф. Кириченко М.О., директорка ЦІПО УМО д.п.н., проф. Сорочан Т.М., заст. дир-ки ЦІПО д.п.н., проф. Карташова Л.А., заст. дир-ки ЦІПО к.п.н., доц. Оліфіра Л.М.

Назва: Флеш-курс “Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти”

Анотація: Змістове наповнення практико-зорієнтованого флеш-курсу спрямоване на надання широко спектру знань щодо теоретичних і методичних засад дистанційного навчання в інформаційному суспільстві як чинника виходу із соціокультурної кризи. Окреслені підходи менеджменту дистанційного навчання в закладі освіти включають комплекс дій, процедур і заходів, спрямованих на забезпечення якості процесу і результатів освіти в умовах віддаленості управлінців, педагогів і здобувачів освіти. Цьому сприятиме аналітичний огляд зарубіжного досвіду високорозвинених країн зі сталим розвитком та високими технологіями інформаційно-інноваційного суспільства. Методичні підходи організації дистанційного навчання в закладах освіти логічно доповнюють змістове наповнення навчального курсу. Критичний огляд технологій та принципів дистанційного навчання та надання відповідних практичних рекомендацій сприятиме формуванню методологічної, цифрової та управлінської компетентностей слухачів.

Курс розраховано на 6 днів (30 год.). Вартість – 400 грн.

Реєстрація на флеш-курс
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!