Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти

Автори: ректор ДЗВО УМО НАПН України к.п.н. проф. Кириченко М.О., директорка ЦІПО УМО д.п.н., проф. Сорочан Т.М., заст. дир-ки ЦІПО д.п.н., проф. Карташова Л.А., заст. дир-ки ЦІПО к.п.н., доц. Оліфіра Л.М.

Назва: Флеш-курс “Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти”

Анотація: Змістове наповнення практико-зорієнтованого флеш-курсу спрямоване на надання широко спектру знань щодо теоретичних і методичних засад дистанційного навчання в інформаційному суспільстві як чинника виходу із соціокультурної кризи. Окреслені підходи менеджменту дистанційного навчання в закладі освіти включають комплекс дій, процедур і заходів, спрямованих на забезпечення якості процесу і результатів освіти в умовах віддаленості управлінців, педагогів і здобувачів освіти. Цьому сприятиме аналітичний огляд зарубіжного досвіду високорозвинених країн зі сталим розвитком та високими технологіями інформаційно-інноваційного суспільства. Методичні підходи організації дистанційного навчання в закладах освіти логічно доповнюють змістове наповнення навчального курсу. Критичний огляд технологій та принципів дистанційного навчання та надання відповідних практичних рекомендацій сприятиме формуванню методологічної, цифрової та управлінської компетентностей слухачів.

Курс розраховано на 6 днів (30 год.). Вартість – 400 грн.

Реєстрація на флеш-курс