Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Електронний деканат

Електронний деканат (ЕД) – організаційний центр, що керує роботою Університету. Деканат виконує функції адміністративного забезпечення освітнього процесу, має координуючі функції і ведення справовиробництва.

Співробітники деканату:

  • – складають розклад занять;
  • – організовують та контролюють діяльність викладачів та слухачів;
  • – забезпечують методичну та технічну підтримку освітнього процесу;
  • – здійснюють моніторинг освітнього процесу у межах встановлених повноважень;
  • – виконують ведення персональних справ слухачів (електронні персональні картки, групування списків за напрямами навчання);
  • – надсилають повідомлення слухачам та викладачам;

На сторінці ЕД планується викладати інформацію про:

  • – надходження навчально-методичних матеріалів до спеціальних курсів;
  • – початок та завершення занять навчальних груп;
  • – зміни в навчальних групах;
  • – склад навчальних груп тощо –  відомості і документи, що були створені для кожної навчальної групи.

Очолює ЕД к.п.н., доцент Оліфіра Лариса Миколаївна.

Видані сертифікати
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.