Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Автор: Рябова З. В.

Назва: Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Анотація: В умовах реформування, в закладах освіти відбуваються певні зміни, які характеризуються використанням принципово нових інноваційних технологій як в освітній так і в управлінській діяльності й забезпечують успішність його життєдіяльності. Зазначений процес вимагає чітко спланованих покрокових дій суб’єктів освітнього процесу взагалі й керівника закладу зокрема. За своїм змістом, методами та формами здійснення ці дії відрізняються обґрунтованістю, системністю та такими, що забезпечують запланований результат. Саме це надає їм ознаку технологічності. Побудова діяльності закладу освіту на цій основі і забезпечує його успішність. Взагалі, організації, в яких основні процеси виробництва плануються і здійснюються на проектній основі, називають проектно-орієнтованими організаціями. Особливостями таких організацій є те, що цілі, завдання, структура, стратегія, річне планування формуються на основі цілей і завдань проєкту, а також середовища цього проекту.

Модуль побудовано у відповідності із структурно-логічною схемою формування професійної компетентності керівника з питань управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Курс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.