Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Управління проектами в закладах освіти

Автор: Оліфіра Л. М.

Назва: Управління проектами в закладах освіти: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфік. (керів. закладів освіти) очно-дистанційної форми навч.: 2-е вид. доп. і розш. НАПН України; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 50 с.

Анотація: У програмі наведено робочий навчальний план, зміст та інформаційно-методичні матеріали за темами, матеріали для закріплення, самоосвіти тощо. Рекомендовано для слухачів і науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, а також усім, хто цікавиться проблемами підготовки та запровадження проектної технології в освіті, для самоосвіти.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.