Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті

Автор: Любченко Н.В.

Назва: Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті

Анотація: Спецкурс Любченко Н.В. «Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті» адресований керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, органів управління освітою, Р(М)МК(Ц), науково-педагогічним працівникам закладів післядипломної педагогічної освіти, педагогічним працівникам Р(М)МК(Ц). В умовах модернізаційних змін в освітній галузі вивчення науково-організаційних основ і використання технологій самоменеджменту може бути важливим чинником підвищення рівня професійної компетентності, зростання продуктивності особистої діяльності менеджера в освіті, ефективності управління персоналом організації, що загалом сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності закладу освіти.

Цей спецкурс, що базується на теоретичних засадах менеджменту, психології, педагогіки, філософії, соціології, сприятиме формуванню вмінь щодо створення та запровадження власних проєктів з підвищення ефективності діяльності менеджера в освітній галузі на основі технологій самоменеджменту, тайм-менеджменту, побудови кар’єрних стратегій, ефективних комунікацій, розроблення алгоритмів ефективної самоорганізації та організації роботи закладу освіти, а також формуванню навичок самостійного впровадження набутих знань, умінь і навичок у практичній та дослідницькій діяльності.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.