Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Супервізія як сучасна форма підтримки професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів системи освіти

Автор: д.п.н., професор Клокар Н. І.

Назва: Супервізія як сучасна форма підтримки професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів системи освіти

Анотація: Розглядаються поняття «супервізія», «супервізор» і його ключових функцій; принципів, завдань і форм проведення супервізії. Здійснено обґрунтування організаційних, науково-методичних засад її проведення як форми науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів системи освіти (підтримка, консультування, наставництво, коригування, сприяння, прогнозування, фасилітація), в т.ч. тренерів-педагогів, педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, які впроваджують Концепцію «Нова українська школа».

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.