Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Клокар Наталія Іванівна

Доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Коло наукових інтересів: 

освітній менеджмент, післядипломна педагогічна освіта, професійний розвиток керівних кадрів закладів освіти, керівних кадрів галузі освіти органів державної влади і місцевого самоврядування, управління розвитком регіональних і місцевих освітніх систем, супервізія як демократична форма підтримки і науково-методичного супроводу професійного розвитку фахівців галузі освіти.

Наукові та професійні інтереси:

 • – розвиток системи освіти регіону, територіальної громади
 • – розвиток закладу освіти в умовах системних змін
 • – розвиток персоналу та інституційний розвиток закладу післядипломної педагогічної освіти
 • – професійний розвиток керівників закладів освіти, керівників місцевих органів управління освітою
 • – підготовка резерву керівних кадрів галузі освіти
 • – професійні стандарти директора закладу загальної середньої освіти
 • – розвиток громадянських компетентностей керівників закладів освіти
 • – опорна школа в умовах децентралізації галузі освіти як центр профільного навчання, професійні компетентності директора опорного закладу освіти
 • – управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти
 • – автономія закладу освіти в умовах децентралізації влади, фінансова автономія закладу освіти
 • – підтримка, науково-методичний супровід (супервізія) професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»
 • – супервізія функціонування та розвитку закладів і систем освіти
 • освітній кластер як фактор розвиток системи освіти місцевої громади

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.