Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Організація дистанційного навчання в закладах освіти

Автор: Ляхоцька Л.Л.

Назва: Організація дистанційного навчання в закладах освіти

Анотація: Цифровий ресурс «Організація дистанційного навчання в закладах освіти» навчального призначення містить робочу навчальну програму спецкурсу, що відповідає освітньо-професійній програмі підвищення кваліфікації керівників, науково-педагогічних та педагогічних працівників з дистанційного навчання та інформаційно-комунікаційних технологій.

Структура спецкурсу складається з тематичного плану, змісту спецкурсу за темами занять, короткої методичної розробки кожного заняття, запитань і завдань для самостійної роботи здобувачів освіти, комплексу тестових (практичних) завдань для самоконтролю, за допомогою яких перевіряються професійні компетентності здобувачів післядипломної освіти, рекомендованої літератури та наочних матеріалів. Запропоноване видання буде корисним під час організації курсів підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти.

Спецкурс розраховано на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини

Вебінар "Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій" відбудеться 18.09.2020

Детальніше