Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Касьян Сергій Петрович

image

Завідувач віртуальної кафедри цифрових технологій, кандидат педагогічних наук, член науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Коло наукових інтересів:

  • – питання впровадження хмарних технологій в освітній процес та інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання;
  • – новітня філософія дистанційної форми навчання в післядипломній освіті.

Наукові та професійні інтереси:

  • – цифровізація освіти;
  • – комп’ютерно-орієнтоване освітнє середовище;
  • – упровадження цифрових технологій у практику освіти;
  • – формування цифрової компетенції педагогів;
    – технології дистанційного навчання.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.