Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Цифрова адженда освіти: цифрові компетентності, цифровий інтелект

Автор: Карташова Любов Андріївна, д. п. н., професор кафедри цифрових технологій

Анотація: Розглядається проблема цифровізації суспільства та вплив цього процесу на розвиток системи освіти. На основі здійснення аналітичного огляду характеристик та особливостей цифровізації суспільства, а також ґрунтуючись на результатах вивчення потреб закладів освіти в оновленні умов організації освітнього процесу, розглядаються такі питання як: тенденції цифрового суспільства, цифрові тренди та виклики для освіти України, «цифрове» робоче місце, гармонізація освітніх тенденцій України з європейськими та світовими науковими ініціативами тощо.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.