Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Технологія роботи з обдарованими дітьми

Автор: Пінчук Н. І.

Назва: Технологія роботи з обдарованими дітьми: спецкурс: 2-е вид. доп. і розш. / Н. І. Пінчук: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 49 с.

Анотація: Як виявити і розвинути обдарування учнів? Актуальне питання, яке набуває особливої ваги в умовах реалізації Концепції Нової української школи.
Обдарованість як феномен досі залишається загадкою для більшої частини суспільства. Водночас, з практичної точки зору найбільш важливими проблемами виступають не стільки наукові основи обдарованості, скільки її реальні життєві прояви, способи виявлення, розвитку, підтримки у особистісній реалізації обдарованої дитини.
Для всіх дітей головна мета навчання та виховання полягає у забезпеченні умов для розкриття та розвитку усіх здібностей та обдарувань з метою їх подальшої реалізації у професійній діяльності. Водночас, саме на обдарованих особистостей суспільство у першу чергу покладає надії на розв’язання актуальних викликів сучасного життя. Отже, підтримка та розвиток індивідуальності дитини, збереження та зростання її здібностей – надзвичайно важливе завдання сучасної освіти.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.