Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л.М., член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Назва: Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. освіти НАПН України, Ун-т менеджм. освіти. – К., 2020. – 36 с.

Анотація: Навчально-методична розробка висвітлює зміст, основні види та чинники виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях, а також організаційно-психологічні умови її попередження та подолання.

Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні-методичні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено керівникам та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемою попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях. .

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.